Top

Regulaminy


 

 1. Nabycie Biletu lub Karnetu za pośrednictwem serwisu Bilety On-line wymaga uprzedniego zarejestrowania się podmiotu chcącego nabyć Bilet lub Karnet w systemie Organizatora, w celu utworzenia konta umożliwiającego nabywanie Biletów lub Karnetów za pośrednictwem serwisu Bilety On-line. Dokonanie rejestracji wymaga podania danych wskazanych w treści formularza rejestracyjnego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z użycia przez osobę trzecią loginu lub hasła, jeżeli nastąpiło to w wyniku utraty lub nienależytego zabezpieczenia loginu lub hasła. 
 3. Jeżeli Nabywca zarejestrował się w serwisie Bilety On-line, odbiór pierwszego Karnetu/Karty Kibica zakupionych za pośrednictwem serwisu Bilety On-line wymaga uprzedniego potwierdzenia danych podanych w formularzu rejestracyjnych poprzez osobistą wizytę w Kasie i potwierdzenie podanych danych na postawie Dokumentu Tożsamości, z którego dane podane zostały w czasie rejestracji. Wymogów zawartych w niniejszym ustępie nie stosuje się do osób posiadających Kartę Kibica.
 4. Nabycie Biletu lub Karnetu za pośrednictwem serwisu Bilety On-line wymaga: 
 • Zalogowania się do serwisu Bilety On-Line,
 • Dokonania wyboru: Biletu na konkretny mecz, wraz ze wskazaniem miejsca /miejsc na widowni spośród miejsc wskazanych jako dostępne.
 • Parametrów Karnetu spośród opcji wskazanych przez Organizatora dotyczących ilości Meczy wchodzących w zakres Karnetu oraz wskazaniem miejsca na widowni spośród miejsc wskazanych jako dostępne.
 • Wykonania płatności za nabywany Bilet lub Karnet. Płatności realizowane są za pomocą usługi Przelewy24, realizowanej przez podmiot zewnętrzny.
 • Jeden Nabywca może jednorazowo nabyć nie więcej niż 10 Biletów na jeden Mecz albo 10 Karnetów dla osób trzecich, przy czym Nabywca zobowiązany jest do podania danych osobowych osób dla których nabywane są karnety/bilety takich jak: imię i nazwisko oraz numer PESEL i inne wskazane w formularzu zakupu. Nabywca podając dane osób trzecich oświadcza, że jest wszedł w posiadanie tych danych w sposób legalny i posiada zgodę na podanie danych wyrażaną przez osoby, których te dane dotyczą.
 • Po wpłynięciu płatności na konto bankowe Organizatora, Organizator przekazuje Nabywcy zakupiony Bilet lub Karnet. Przekazanie dokonywane jest na następujących zasadach:

Bilet:

 1. Jeżeli Nabywca zakupił bilet jednorazowy bez identyfikacji, musi wydrukować go samodzielnie.

 

    Karnet:

 1. Jeżeli Nabywca nie posiada Karty Kibica, odbiór Karnetu może nastąpić wyłącznie w jednej z Kas. Wydanie Karnetu następuje poprzez wydanie Karty Kibica, na które zakodowane zostają dane zakupionego Karnetu. Nabywca musi dokonać odbioru osobiście, a przy odbiorze Karnetu konieczne jest okazanie Dokumentu Tożsamości wskazanego w formularzu rejestracyjnych.
 2. Jeżeli Nabywca posiada Kartę Kibica, przekazanie Karnetu następuje poprzez zakodowanie na Karcie Kibica danych zakupionego Karnetu.
 3. W przypadku decyzji o zmianie zakupionego miejsca, prosimy o kontakt mailowy: pomoc@sportarena.pl Zmiany można dokonywać jedynie między sektorami o jednakowej cenie, bądź z droższego na niższy, na życzenie posiadacza wejściówki.
 4. Nabywca zobowiązany jest do skontrolowania prawidłowości zakupionego Karnetu lub Biletu niezwłocznie po ich otrzymaniu w celu eliminacji błędów w danych osobowych, dacie, godzinie i miejscu imprezy umieszczonych na Bilecie lub Karnecie. W tym celu Nabywca zobowiązany jest zweryfikować treści otrzymanego Biletu, sprawdzić fakt i treść zakodowania danych nabytego Karnetu lub Biletu na swoim koncie w serwisie Bilety On-line.

Regulamin szczegółowy dostępny jest TUTAJ.